SERVICIS CENTRALS

Es tracta del personal d'oficina que fa tasques comuns a tots els servicis. Aquestes tenen a veure, entre altres, amb les següents matèries:

- Direcció del personal

- Laboral

- Gestió

- Contractació

- Comptabilitat

- Fiscal

- Jurídic

- Administració i arxiu

- Facturació

- Atenció al ciutadà

- Assessorament al Consell d'Administració i a la Junta General

- Prevenció de riscos