NETEJA VIÀRIA

La prestació del servici de neteja viària ha sigut configurat amb la finalitat d'aconseguir una sèrie d'objectius, sempre tenint com a premissa l'eficàcia i eficiència en la gestió, aquests són:

  • Consecució del millor grau de neteja i higiene possible en els carrers de la ciutat.
  • Resposta ràpida a la resolució d'incidències. Els equips municipals de neteja viària detecten les anomalies existents i s'intenten solucionar amb la màxima premura i celeritat.
  • Incorporació de tecnologies eficaces i netes en els vehicles.
  • Consecució d'uns servicis de neteja versàtils i eficaços que donen una bona imatge externa.