MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Aquest servici comprèn el manteniment del Poliesportiu “Badia Pedrereta”

Queden incloses específicament en aquest servici, sense limitació o exclusió d'unes altres que puguen ser pròpies del mateix, les següents tasques:

- Neteja general i desinfecció de les instal·lacions (vestuaris, banys, graderies, magatzems, terrenys de joc, zones enjardinades, zones annexes comunes, etc.).

- Manteniment, reparació i atenció dels espais esportius, de l'equipament esportiu i de la resta de dependències del poliesportiu.

- Manteniment, atenció i conservació de l'arbratge i de les zones enjardinades.

- Preparació dels espais esportius per a entrenaments i partits.

- Preparació d'esdeveniments o activitats esportives de caràcter puntual.

-Atenció al públic i servici durant la setmana.