RECOLLIDA I RETIRADA DE PODA

Les tasques/objectius que MSU persegueix en aquest servici són les següents:

1. Retirada de la poda domiciliària de la zona de Masies amb caràcter regular.

2. Recollida i retirada de la poda efectuada pels jardiners municipals en parcs i jardins públics, a petició dels jardiners en funció del programa de les seues tasques.

3. La gestió i trasllat a la planta final.