NETEJA EDIFICIS PÚBLICS

L'objecte d'aquest servici és la neteja de les següents dependències i edificis de l'Ajuntament de Moncada:

 • Ajuntament (Casa consistorial i nou edifici)
 • Associació de jubilats i pensionistes UPD MONCADA
 • Associació de jubilats i pensionistes “ENTRE AMICS”
 • Protecció Civil
 • Locals antic mercat i condícies mercaparking
 • Biblioteca i Museu
 • Arxiu municipal
 • Casa de l'Esport
 • Centre Juvenil i Seafi
 • Càmera Local Agrària
 • Centre Social Badía
 • Magatzem obres i servicis MSUSAU