SERVICI D'AJUDA DOMICILIÀRIA

El Servici d'Ajuda a domicili, és un programa individualitzat, de caràcter preventiu, educatiu, assistencial i rehabilitador, en el qual s'articulen un conjunt de servicis i tècniques d'intervenció professionals consistents en atenció personal, domèstica, de suport psicosocial, familiar,convivencial, de relacions amb l'entorn, i uns altres, prestats en el domicili d'aquelles persones la independència funcional de les quals es troba limitada, o que travessen una situació que causa la seua dependència en algun grau.