Moncada Servicios Urbanos, S.A.U., és una mercantil municipal depenent de l'Ajuntament de Moncada, al que correspon la propietat íntegra del capital, que naix l'any 2010 amb l'objectiu de gestionar servicis públics i tractant de satisfer les necessitats dels ciutadans de Moncada, en cadascun dels servicis que presta al municipi.

La permanent preocupació davant els requeriments de la població i les seues necessitats exigeix accions concretes en temps, qualitat i eficiencia. Per açò MSUSAU posa tots els seus mitjans a disposició per a aconseguir aqueix objectiu.

Una de les nostres funcions més importants, consisteix en la inserció laboral dels ciutadans de Moncada que es troben en una situació soci-econòmica delicada. A açò se li afig l'objectiu de millora de qualitat en els servicis públics amb el propi estalvi de costos que produeix una eficaç i eficient gestió.

Actuacions de MSUSAU:

 • Neteja viària
 • Neteja d'edificis públics
 • Recollida i retirada de poda
 • Esbrosse
 • Gestió àrea d'aportació
 • Gestió i manteniment del mercat municipal
 • Manteniment d'instal·lacions esportives
 • Servici d'ajuda a domicili
 • Agència Municipal d'Ocupació
 • Funcions administratives Rambleta i Conservatori
 • Neteja Escola Infantil "La Rambleta"