GESTIÓ DE L'ÀREA D'APORTACIÓ

Els objectius a aconseguir en la prestació d'aquest servici són:

  • Atenció i manteniment de les instal·lacions.
  • Control d'accessibilitat dels usuaris que poden abocar residus en els contenidors habilitats per a açò.
  • Control d'accessibilitat de l'entitat gestora de residus que és encarregada de buidar els contenidors plens i tornar a situar-los en el seu lloc.

L'horari d'obertura de les instal·lacions  és:

  • Dilluns a divendres (laborables): de 8:00 a 13:00 hores i de 15:30 a 17:30 hores
  • Dissabtes (laborables): de 9:00 a 14:00 hores.