FUNCIONS ADMINISTRATIVES ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “ LA RAMBLETA” I CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MUSICA

Aquest servici implica la gestió de les diverses tasques que afecten al funcionament dels centres, actuant l'empleada de Moncada Servicios Urbanos, S.A.U., com a enllaç entre el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Moncada i els equips directius dels centres i les famílies.