GESTIÓ I MANTENIMENT DEL MERCAT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Moncada ha prestat des d'antany el servici municipal de Mercat, sent la localització actual d'Avinguda Fernando el Catòlic nº 1 d'aquesta població, el tercer emplaçament on radica el mateix. La figura del Mercat Municipal acompanya la memòria col·lectiva dels nostres/as ciutadans/as donada la qualitat dels aliments que allí es poden trobar, el bon fer dels seus venedors i la personalització en el tracte al públic. El rol actual no és de mer equipament comercial per a l'aprovisionament d'aliments frescos sinó va més enllà i es configura com un vertader cohesionador social.

L'actual equipament comercial (MERCAT MONCADA) alberga dos activitats diferenciades i complementàries entre si, com és la de servici públic municipal de Mercat i supermercat privatiu. Açò és així, perquè gràcies a la concessió d'obra atorgada al supermercat (Mercadona), es va poder construir l'actual edifici que alberga ambdós activitats.