INFORMACIÓ REPRESENTANTS SINDICALS

Cada delegat té dret a 15 hores al mes, per a l'exercici de les seues funcions